Projekt Retravail – Návrat neaktívnych osôb na trh práce

Názov projektu: Retravail –  Návrat neaktívnych osôb na trh práce

Trvanie projektu: 06/2022 – 11/2023

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“

www.esf.gov.sk

www.employment.gov.sk